5 Manfaat Pupuk Kompos Bagi Tanaman

dewitani.com – Manfaat Pupuk Kompos Bagi Tanaman – Pupuk Kompos merupakan pupuk yang berasal dari bahan-bahan yang organik, atau berasal dari tanaman yang sudah mengalami proses pelapukan, karena terdapat berbagai mikrooganisme (bakteri perombak) yang terdapat di dalamnya.

Manfaat Pupuk Kompos Bagi Tanaman

Pupuk kompos sangat penting dalam proses pertumbuhan tanaman, kompos tidah hanya berfungsi sebagai penambah unsur hara, akan tetapi juga dapat menjaga fungsi tanah sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Untuk lebih jelasnya, berikut ini fungsi dari pupuk kompos :

1. Memberi nutrisi Kepada tanaman

Ciri tanah yang baik ialah memiliki unsur hara yang dapat memenuhi kebutahan tanaman. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan tanaman, unsur hara yang diperlukan tanaman terbagi menjadi 3 jenis yakni :

  • Unsur hara makro primer, menjadi unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang banyak, Adapun yang termasuk kedalamnya adalah, Nitrogen, Kalium, Dan Fosfor.
  • Unsur hara makro sekunder, merupakan unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, Yang termasuk kedalamnya ialah Belerang, Magnesium, dan Kalsium.
  • Unsur hara Mikro, merupakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit daripada unsur hara makro sekunder. Adapun yang termasuk kedalam unsur hara ini adalah Besi (Fe), Tembaga (Cu), Seng (Zn), Mangan (Mn), Klor (CI), dan Milibdenum (Mo).

2. Merekonstruksi struktur tanah

Tanah dapat dikategorikan baik jika tanah melekat satu sama lain. Kompos merupakan perekat butiran-butiran tanah, dan mampu menjadi penyeimbang tingkat kerekatan tanah, dan juga dapat menjadi daya tarik bagi mikrooganisme untuk beraktivitas di dalam tanah sehingga tanah akan menjadi subur dan gembur.

3. Meningkatkan Kapasitas Tukar Kation (KTK)

KTK adalah sifat kimia yang berkaitan erat dengan kesuburan tanah, Tanah yang memiliki KTK tinggi lebih mampu menyediakan unsur hara dibandingkan dengan tanah yang memiliki KTK rendah. Salah satu cara termudah untuk meningkatkan KTK tanah ialah dengan menambahkan bahan-bahan organik seperti kompos.

Selain itu tanah yang bercampur dengan pupuk kompos akan memiliki pori-pri dengan daya rekat yang lebih baik sehingga dapat mengikat dan menahan ketersediaan air dalam tanah. Dengan Adanya pupuk kompos akan membuat tanah menjadi lebih sejuk, tidak terlalu lembab dan tidak terlalu kering. Tanah seperti ini sangat disenangi oleh mikrooganisme.

4. Dapat meningkatkan Ph tanah pada tanah yang asam

Tanah menjadi asam biasanya disebabkan oleh hujan yang berkepanjangan sehingga memicu ion-ion basa seperti Ca, Mg, K, dan P dari tanah.Pada tanah yang asam, unsur P tidak dapat diserap oleh tanaman karena diikat oleh Ai, Sementara pada tanah yang basah, unsur P juga tidak dapat diserap tanaman karean diikat oleh Ca.

Selain itu, pada tanah yang asam jumlah O2 atau oksigen sedikit sehingga bakteri aerob dalam tanah tidak dapat menguraikan bahan-bahan organik yang ada di dalam tanah, oleh sebab itu tanah sangat memperlukan penambahan dengan pupuk kompos.

5. Meningkatkan ketersediaan unsur mikro

Selain unsru makro yang disedikan oleh kompis untuk tanaman, tetapi juga unsur mikro seperi Cu,Fe, Mn, Mo, dan Zn. Keuntungan lain dari penggunaan kompos adalah tidak menimbulkan masalah pada lingkungan.

Demikian pembahasan tentang apa Manfaat Pupuk Kompos Bagi Tanaman. Semoga bisa bermanfaat bagi para pembaca…

  7 Jenis Pupuk Hidroponik Terbaik Untuk Tanaman Kesayangan Anda

Leave a Comment